Nyckelharpa

Jag mötte det här spännande instrumentet första gången på 1970-talet genom min morbror Holger Petterssons nyckelharpsspel. Min mamma Gerd blev intresserad och köpte en nyckelharpa. Det var på den jag började spela 1980.

I was introduced to this exciting instrument for the first time in the 1970's through my maternal uncle, Holger Pettersson’s Nyckelharpa playing. My mother Gerd got interested and bought a Nyckelharpa. That was the instrument on which I started to play in 1980.

Mina Nyckelharpor (några av dem) · My Nyckelharpas (some of them)

Treradig kromatisk Nyckelharpa · Three rowed chromatic Nyckelharpa

Stråke: Jean-Claude Condi, Mircourt, Frankrike · Bow: Jean-Claude Condi, Mircourt, France
Svenska
 • Byggare: Esbjörn Hogmark, Örbyhus
 • År: 2015
 • Tre rader nycklar
 • 4 spelsträngar stämda till a,c,g,c
 • 12 resonanssträngar, en till varje halvton. Lägsta giss, högsta g

Den treradiga nyckelharpa som jag spelar mest på är resultatet av ett utvecklingsprojekt där jag har samlat på mig en massa idéer om design och funktion genom åren som jag sen har stött och blött med mästerbyggare Esbjörn Hogmark i Örbyhus. Läs mer om resultatet i den här artikeln...

English
Till Gösta (Olov Johansson)
Esbjörn Hogmark

Kontrabasharpa

Svenska
 • Byggare: Hans Gille, Österbybruk
 • År: 1989
 • En rad med nycklar, två löv på 10 av nycklarna.
 • 3 spelsträngar, 2 melodisträngar stämda till a & d och en bordunsträng stämd till a/g/f

Kontrabasharpan var den modell som gällde under 16-1700-talet och en liten bit in på 1800-talet. På den spelar man melodi på två strängar som ackompanjeras av en eller möjligen två bordunsträngar. Jag fick jobb på en Nyckelharpsutställning i Orangeriet på Lövststabruks Herrgård sommaren 1988

Där fanns de flesta olika historiska harptyper representerade. Jag stämde och spelade på alla olika modeller för de som kom till utställningen. Kontrabasharpan var den modell som jag verkligen kom att gilla under den sommaren. Jag lånade en gammal harpa från utställningen som jag fortsatte att spela på. Under 1989 fick jag jobb som teatermusiker på Folkteatern i Gävle och där fick jag också användning för Kontrabasharpan. Men de som ägde harpan ville ha tillbaka den och då beställde jag en ny KBH av Hans Gille som var den byggare som hade mest känsla för de äldre harptyperna. Han hade just reparerat en 1700-tals harpa som han blev mycket inspirerad av och den var en viktig förebild till den som jag nu spelar på.

English
Vals efter Kopparslagaren from the album Storsvarten
Hasse Gille (1931-2012)

Silverbasharpa

Svenska
 • Byggare Fritz Widlund, Farsbo Tierp
 • År: runt 1920 kanske?
 • 4 spelsträngar, 2 melodisträngar, a,c och 2 komp/bordunsträngar, g,c.
 • Silverbasharpan kallades även för Tierpsharpa efter trakten där den uppfanns och spelades mest.

Den var den mest populära modellen från ungefär 1830 – 1930. När man spelar på silverbasharpan får man automatiskt vissa dubbelgrepp som är de vanliga ackorden i C-dur. Komp/bordunsträngarna stämda till g & c ger ju också en stark känsla av C. Därför är den allra mesta repertoaren i just C-dur.

Jag hade länge sökt efter en bra Silverbasharpa när den här dök upp på Eric Sahlström Institutet. Ägaren hade lämnat in den där för att se om någon kunde vara intresserad av den. Jag provade den först lite och ringde sedan ägaren och frågade om jag fick låna hem den. Det fick jag. Jag satte på några strängar som fattades och stämde den i ett lägre tonläge bara för att prova den. Det lät mycket lovande men det var en hel del att reparera. Locket hade delvis lossnat. Alla stämskruvar var glappa i sina hål. Leken (spelmekanismen) var sned och det gick inte riktigt att få rätt avstånd mellan strängar och löv. Jag köpte harpan och lagade allt som behövdes. När den var i gott skick igen åkte jag hem till familjen som jag hade köpt den av och hade en minikonsert. Då fick jag en bild av Fritz som byggde harpan och en mycket fin stråke som hörde till instrumentet.

English
Fritz Widlund from the album, The Auld Harp together with Catriona McKay
Fritz Widlund

Oktavharpa

Stråke/Bow: Leif Eriksson
Svenska
 • Byggare Olle Plahn, Falun
 • 3 rader med nycklar
 • 4 spelsträngar och 12 resonanssträngar.

Johan Hedin och han far Lennart Hedin byggde den första ”Oktavharpan” 1996 som är stämd som en vanlig treradig Nyckelharpa men en oktav lägre, vilket blir samma register som en cello. Den har 30% längre mensur och en större klangkropp. I efterföljd av Johans idéer har det byggts många oktavharpor.

 

English
Polska efter Erlandsson from the album I lust och glöd
Olle Plahn

Historia · History

Källunge kyrka på Gotland, 1350 · Källunge church in Gotland
Lagga kyrka utanför Uppsala, 1498 · Lagga church outside of Uppsala
Svenska

Nyckelharpan är ett stränginstrument som spelas med stråke och där melodisträngarna kortas av med hjälp av trästift (löv) som sitter på tangenter (nycklar eller knavrar). Man håller den i en rem om halsen. De allra flesta nyckelharpsmodeller har resonanssträngar som sjunger med och ger en efterklang när man spelar på melodisträngarna.

Det är ett mycket gammalt instrument vars tidiga historia fortfarande är ganska oklar men det verkar ha haft en koppling till landskapet Uppland i Sverige redan på medeltiden. Man har även hittat några medeltida avbildningar av instrumentet på andra platser i Europa. Det enda stället i världen där man kan följa en levande spel- och byggtradition bakåt i tiden är just i Uppland. I norra Uppland vet man att det har spelats nyckelharpa och utvecklats nya modeller de senaste 300 åren. De senaste 40 åren har instrumentet även börjat sprida sig utanför Sveriges gränser.

Den person som har betytt mest för nyckelharpans överlevnad och spridning är Eric Sahlström (1912-1986) från Göksby i norra Uppland. Som spelman, kompositör, byggare, kunskapskälla och inspiratör har han betytt otroligt mycket.

English
Eric Sahlström 1960